Atakule Alışveriş Merkezi ve Kule

Değerleme Raporları


Atakule Alışveriş Merkezi ve Kule

ANKARA

Atakule, Başkent’te bulunan pek çok büyükelçilik binasına ev sahipliği yapan Çankaya’da, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık konutları bölgesinde, “Botanik Parkı” nın hemen yanındaki tepede inşa edilmiştir. Atakule, 125 metrelik dönen kulesi ile Ankara’nın seçkin ve emsalsiz yapısı olarak hafızalardaki yerini korumasına rağmen son dönemlerde çekim merkezi olma özelliğini kaybetmiştir.

Atakule GYO tarafından Atakule’nin en sağlıklı bir biçimde nasıl yoluna devam edeceğine dair perakendecilik ve gayrimenkul uzmanlarına yaptırılan teknik çalışmalar sonucu mevcut yapının, yetersiz mağaza büyüklükleri ve kat yükseklikleri, ihtiyacı karşılamayan otopark kapasitesi, kolon açıklıkları gibi temel problemleri yüzünden günümüz perakendecilik ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapının güncel deprem ve yangın afetleri yönetmeliklerine uymadığı, enerji kullanımında ise son derece verimsiz olduğu görülmüş, Kule hariç AVM bölümünü yenileme kararı alınmıştır. Atakule, güncel mevzuata uygun, çağdaş perakendecilik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan bir yaşam merkezi haline getirilmek üzere kapılarını ziyaretçilerine kapatmıştır.

Lokasyon olarak Ankara’nın en seçkin bölgesinde yer alan Atakule, AVM bölümünün yenilenen yüzü ile Çankaya Bölgesi’ne hem kültürel hem de sektörel anlamda büyük oranda katma değer kazandıracağı düşünülmektedir. Toplamda 50.000 m2’den oluşan Atakule, gündelik ihtiyaçlardan, en sofistike taleplere kadar her konuda ziyaretçilerine eksiksiz hizmet sunma anlayışı ile yola çıkmıştır.

Botanik Park’ının doğası korunarak tasarlanan Atakule dört alışveriş katına ek olarak bir sinema ve eğlence katı olarak planlandı. Kule ve Kule’nin üzerinde yer alan döner platform yapısı korunarak alışveriş merkezi kısmında çağdaş ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan düzenlemeleri içeren Proje, Cinnah ve Çankaya Caddesi yönündeki kiralanabilir alanları hem yapı içinden hem yapı dışından kullanılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Atakule içerisinde yer alan mağazaların botanik parkına bakan kısımları tamamen camdan olup, yapının dışarı ile olan bağlantıları geliştirilecek şekilde, doğa ile iç içe, cadde mağazaları ile bağlantıları göz önüne alınarak projelendirildi. Kule’de bulunan çok işlevli etkinlik salonu ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklerin düzenlenmesi için yeniden yapılandırıldı. Botanik Parkı ekseninde tasarlanan yeni merkezi atrium ile dolaşım alanları çözülüyor ve yapının içerisinden yükselen kule atriyumun bir parçası olarak kullanılıyor. Restoran karması ile ziyaretçilerinin vazgeçilmesi olmayı hedefleyen Atakule, Botanik Park manzaralı katlarındaki restoran karması ile dünya mutfaklarını Ankaralılar ile buluşturuyor.